Aktualności

Barbarka jest rocznie odwiedzana przez tysiące osób – dorosłych, młodzież i dzieci. Są to zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby korzystające z lasu indywidualnie. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo wszystkim wypoczywającym, leśnicy muszą czasem zdecydować o usunięciu drzew stwarzających duże zagrożenie.

Wydarzenia

na remont drogi w leśnictwie Kamieniec

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nowy cennik drewna na rok 2023

Zagrożenie pożarowe

Palenie tytoniu i rozniecanie ognia może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela lub zarządcę terenu leśnego lub w odległości większej niż 100 m od lasu.