Aktualności

Corocznie od 2011 r. 1 MARCA obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Są w tej grupie leśnicy, przypominamy troje z nich.

Wydarzenia

na remont drogi w leśnictwie Kamieniec

Zagrożenie pożarowe

Palenie tytoniu i rozniecanie ognia może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela lub zarządcę terenu leśnego lub w odległości większej niż 100 m od lasu.