Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Nowy cennik drewna na rok 2019

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w pok. 305 (II p) w dni robocze w godzinach 700-1400 

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualna decyzja Nadleśniczego dotycząca ich wprowadzenia.

 

KLASYFIKACJA DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO PATRZ - Podział surowca drzewnego