Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna 2023

Nowy cennik drewna na rok 2023

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w dni robocze w godzinach 700-1500 

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualna decyzja Nadleśniczego dotycząca ich wprowadzenia.

 

KLASYFIKACJA DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO PATRZ - Podział surowca drzewnego