Lista aktualności Lista aktualności

Podział surowca drzewnego

Surowiec drzewny sprzedawany przez Lasy Państwowe podlega klasyfikacji jakościowo -wymiarowej

 

Surowiec drzewny sprzedawany przez Lasy Państwowe podlega klasyfikacji jakościowo-wymiarowej

 

DREWNO WIELKOWYMIAROWE:

Drewno W – drewno wielkowymiarowe okrągłe, o średnicy mierzonej bez kory w górnym (cieńszym) końcu, od 14 cm wzwyż.

·  Klasy jakości A,B,C,D – uszeregowane są w kolejności od klasy o najlepszych  parametrach jakościowych.
Do określenia jakości bierze się pod uwagę między innymi takie cechy drewna jak:

-          ilość i wygląd sęków,
-          krzywizny,            
-          zabarwienia drewna,
-          zgnilizny                            
-          chodniki owadzie                             

·         Drewno „specjalnego przeznaczenia" ( 1 ) – drewno o najwyższej jakości;

-          „drewno okleinowe" WA1,
-          „łuszczarskie ( sklejka )" WB1,
-          „drewno na słupy teletechniczne" WC1
 

·         Drewno „ogólnego przeznaczenia" ( 0 ) - WA0, WB0, WC0 oraz klasa WD, najniższej jakości, która jako jedyna nie posiada rozszerzenia „0", gdyż nie trzeba jej odróżniać od klas drewna „specjalnego przeznaczenia" ( np. WA1, WA0 …. WD )
 

·         Klasy grubości ( 1, 2, 3 ) – drewno jest klasyfikowane według średnicy mierzonej w połowie długości kłody.  
  Jest to tzw. średnica środkowa
Wyróżniamy następujące klasy grubości:

-           1   - średnica środkowa do 24 cm|
-           2   - średnica środkowa 25 – 34 cm
-           3   - średnica środkowa 35 cm i powyżej

          Uwaga: klasa jakościowa „A" nie posiada klasy grubości „1"

Przykłady :

WA1 2 – drewno wielkowymiarowe, klasy jakości A ( najwyższej ), „specjalnego  
                przeznaczenia ( okleina )", drugiej klasy grubości,

WC03 – drewno wielkowymiarowe, klasy jakości C, „ogólnego przeznaczenia", trzeciej klasy                        grubości

WD 1  - drewno wielkowymiarowe, klasy jakości D, „ogólnego przeznaczenia",
              pierwszej klasy grubości