Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż sadzonek zapraszamy

 

 

Sprzedaż sadzonek.

2024

 

Sprzedaż prowadzi:

1. Szkółka Leśna w Janowie (p. Barbara Sadurska, tel. 604-071-196) od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 10:00 >>>mapa dojazdowa<<<

  • uzgadnianie gatunków i ilości sadzonek do sprzedaży
  • realizowanie płatności (paragony)
  • wydawanie sadzonek

2. Nadleśnictwo Toruń ul. Polna 34/38 w Toruniu (tel 56-62-330-31) od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 14:00

  • Realizowanie płatności (faktury, paragony).

- Minimalna ilość sprzedawanych sadzonek jednego gatunku wynosi 10 sztuk

- Sadzonki sprzedawane będą w ilościach stanowiących krotność liczby 10 (tj. 10, 20, 30 …itd. szt.)

W przypadku zakupu większej ilości sadzonek, możliwość negocjacji ceny.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna 2024

Nowy cennik drewna na rok 2024

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w dni robocze w godzinach 700-1500 

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualna decyzja Nadleśniczego dotycząca ich wprowadzenia.

 

KLASYFIKACJA DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO PATRZ - Podział surowca drzewnego