Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja z otwarcia ofert

P r o t o k ó ł

z otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego

na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Toruń
w roku 2022”

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Skarb Państwa - Nadleśnictwo Toruń reprezentowane przez:

Bogusława Kashynę – Nadleśniczego 

ul. Polna 34/38

87-100 Toruń

REGON: 870036850, NIP 879-018-04-13

tel. (56) 62 330 31, Fax (56) 62 388 14.

e-mail: torun@torun.lasy.gov.pl

www.torun.torun.lasy.gov.pl

2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.11.2021 r. w siedzibie Nadleśnictwa Toruń o godz. 10:15

Obecni byli członkowie komisji przetargowej:

1. Grzegorz Burzacki - przewodniczący

2. Tomasz Lisewski - sekretarz

3. Ryszard Wiesiołek - członek

4. Ryszard Kukliński - członek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o zamówieniu

Nadleśnictwo Toruń zaprasza do składania ofert na postępowanie pn.: "Dostawa mebli do budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Toruń wraz z ich montażem"

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/486607

 

W załączeniu protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez nogocjajci (art. 275, pkt. 1) "Dostawa mebli do budynku administracyjno - biurowego Nadlesnictwa Toruń wraz z ich montażem"

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetargi, zamówienia,

Wszystkie przetargi umieszczane są na stronie BIP Nadleśnictwa Toruń

 

 

<<<kliknij poniżej>>>

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-torun