Lista aktualności Lista aktualności

Informacja - projekt planu urządzenia lasu

I N F O R M A C J A

Nadleśnictwo Toruń informuje, że dla Nadleśnictwa Toruń został wykonany projekt planu urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko. Plan ten będzie obowiązywał na lata 2023-2032. Z projektem planu oraz prognozą można zapoznać się w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania lub na stronie BIP RDLP w Toruniu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-toruniu/plan-urzadzenia-lasu

Uwagi i wnioski można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 13 stycznia 2023 roku, pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski.

Toruń 22.12.2022r.