Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Toruń składają się ze 182 kompleksów w tym obręb Olek – 118,

obręb Ostromecko - 64 kompleksy. 

Powierzchnia zasięgu działania nadleśnictwa wynosi ok. 836,2 km2; lesistość w zasięgu

działania nadleśnictwa wynosi ok. 17,0 % (powiatu bydgoskiego – 40,6 %, powiatu chełmińskiego

– 6,8 %, powiatu toruńskiego – 33,9 %, województwa kujawsko-pomorskiego - 23,3 %, Polski -

29,1 %); zaludnienie zasięgu działania nadleśnictwa wynosi ok. 236 osób/1 km2 z części miasta

Torunia           .

Największą lesistością w zasięgu działania nadleśnictwa charakteryzuje się gmina Dąbrowa

Chełmińska - 45 % i Łysomice - 31 %, a najmniejszą gmina Papowo Toruńskie - 0,5 % i Chełmża – 0,3 %.

 

Przyjmując za kryterium  warunki wilgotnościowe, poszczególne siedliska zajmują:

suche (Bs) - 1,2 % powierzchni leśnej - 164,32 ha

świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw) - 91,6 % powierzchni leśnej - 12546,37 ha

wilgotne (Bw, BMw, LMw, Lw) - 3,5 % powierzchni leśnej - 483,67 ha

bagienne (BMb, LMb, Ol, Ol-J) - 2,0 % powierzchni leśnej - 276,45 ha

łęgowe (Lł) - 1,7 % powierzchni leśnej - 224,36 ha

 Razem - 100,0 % - 13695,17 ha

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest Bśw – 42,8 % powierzchni

leśnej). Siedliska borowe zajmują 71,8 % powierzchni leśnej, natomiast lasowe 28,2 %

powierzchni leśnej.