Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

     W leśnictwie obowiązuje zasada trwałości lasów, powiększania zasobów leśnych, ich ochrony oraz ciągłego i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów. Dlatego leśnicy użytkują las w taki sposób, aby mogły z niego korzystać następne pokolenia - pozyskiwana jest corocznie tylko część drewna, które przyrosło, reszta pozostaje na pniu w związku z czym każdego roku zasoby leśne powiększają się. Leśnicy użytkują las w taki sposób, aby mogły z niego korzystać następne pokolenia.

     Zakres prac z użytkowania lasu prowadzony jest w oparciu o PLAN URZĄDZENIA GOSPODARSTWA LEŚNEGO.

Obecny plan został sporządzony na okres 2013 do 2022. Podział na gospodarstwa : I. specjalne1913,47 ha, II. lasów ochronnych - 10827,48 ha III. zrębowe w lasach gospodarczych - 463,40 ha IV. przerębowo - zrębowe w lasach gospodarczych - 266,33 ha V. przebudowy w lasach ochronnych i gospodarczych - 33,41 ha Planowana masa grubizny do pozyskania w użytkowaniu rębnym w latach 2013-2022 wynosi 578545 m³. z czego użytki rębne stanowią 54%. Przeciętny średnioroczny etat użytkowania rębnego i przedrębnego dla nadleśnictwa wynosi 57,8 tys. m³. grubizny,w tym użytki rębne 31,1 tys. m³ a przedrębne 26,7 tys.m³. Gatunki liściaste stanowią około 11,3% pozyskiwanej masy

 

RW