Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan Urządzania Lasu

 

Plan Urządzania Lasu jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10.lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

 

Składowe planu urządzenia lasu (PUL):

  • dane inwentaryzacji lasu (część inwentaryzacyjna)
  • analiza gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody
  • część planistyczna,