Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

W Nadleśnictwie Toruń występuje ponad 35 obiektów chronionych w formie pomników przyrody. Stanowią je obiekty ochrony ożywionej w tym: pojedyncze drzewa, grupy drzew oraz obiekty ochrony nieożywionej: głazy narzutowe.

 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (ustawa o ochronie przyrody).

W nadleśnictwie występują trzy pomniki natury nieożywionej - głazy narzutowe

 

Drzwami wystepującymi w Nadleśnictwie Toruń są: dąb szypułkowy (Quercus robur), daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), klon zwyczajny (Acer platanoides), topola czarna (Populus nigra), topola biała (Populus alba), Wierzba biała (Salix alba).