Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

W świetle ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe i jaskinie.
 

Wprowadzenie ochrony w formie pomników przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.

 

Na terenie Nadleśnictwa Toruń  występują pomniki przyrody ożywionej (wiekowe, pojedyncze drzewa i grupy drzew) i nieożywionej (głazy narzutowe).

 

Ogółem zarejestrowano 24 obiekty:
-14 pojedynczych drzew (10 dębów szypułkowych, 2 wierzby białe, 1 buk  

  zwyczajny, 1 klon pospolity)
- 6 grup drzew (grupa daglezji zielonych, topól czarnych i białych, buków, 3 grupy

  dęba szypułkowego)
- 4 głazy narzutowe
· głaz narzutowy w pobliżu leśnictwa Łysomice,
· grupa 3 głazów narzutowych w leśnictwie Olek

/R.Wiesiołek/

 

Nowy pomnik przyrody na terenie Leśnictwa Przysiek.


 

     W 2005 roku Uchwałą nr XX/179/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka został uznany za pomnik przyrody okazały dąb szypułkowy rosnący w miejscowości Górsk na terenie Leśnictwa Przysiek w oddz. 232 w.
     Historia uznania tego drzewa za pomnik przyrody sięga 2004 roku, kiedy to Szkoła Podstawowa w Górsku w ramach realizacji programu edukacyjno - przyrodniczego 'Przyjaciele Lasu' ogłosiła wśród uczniów akcję na poszukiwanie najgrubszych i najciekawszych drzew w okolicy. Okazało się, że dąb szypułkowy znaleziony przez Jakuba Lubasa i Doriana Bartkiewicza - uczniów tej szkoły, z uwagi na osiągnięte wymiary (30 m wysokości, 460 cm obwodu) i ciekawy pokrój zasługuje na szczególną uwagę i ochronę.  Nadleśnictwo Toruń wystąpiło zatem do Urzędu Gminy z wnioskiem o uznanie go za pomnik przyrody. Zwieńczeniem tej akcji była uroczystość nadania imienia pomnikowi, która odbyła się 12 czerwca w Szkole Podstawowej w Górsku.
    Akt nadania imienia podpisany przez Nadleśniczego, przedstawiciela Urzędu Gminy, dyrekcję szkoły i przedstawicieli uczniów, po odczytaniu, został przekazany uczniom szkoły, którzy zobowiązali się do otoczenia drzewa szczególną opieką i troską. 
     Dąb otrzymał imię poety XX wieku, współtwórcy grupy literackiej Skamander i laureata Międzynarodowego Konkursu Literackiego IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r. za poemat 'Laur Olimpijski' - Kazimierza Wierzyńskiego.

Dąb otrzymał imię poety XX w. Kazimierza Wierzyńskiego.

   Wybór Kazimierza Wierzyńskiego nie był przypadkowy. W okresie międzywojennym, w latach 1920 - 24, w sąsiedniej wsi Czarne Błota mieszkali rodzice Kazimierza Wierzyńskiego a sam poeta wielokrotnie przyjeżdżał do nich w odwiedziny. Namacalnym efektem pobytu poety w tych okolicach jest jego wiersz 'Czarne Błoto'.
     (BW)

 

'Czarne Błoto'

Wysiadłem w Toruniu. Stacja pusta
I nie wiem, gdzie to Czarne Błoto,
Jak tam się dostać. Coraz bardziej
Dzień się rozjaśniał,
Tyle światła,
Co tu robić,
Puściłem się piechotą.

Piaszczysta droga. Dość daleko,
Niska sośnina, las pachnący,
Postukiwały w nim dzięcioły,
Na szkiełkach rosy mokre słońce,
Jaki to marsz był ozdrowieńczy,
Młodzieńczy i wesoły


 Kazimierz Wierzyński