Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Łowiectwo

Myśliwi mają obowiązek zagospodarować łowiska i zwiększać ich zasobność żerową.

Obszar Nadleśnictwa Toruń podzielony jest na 13 obwodów łowieckich, w tym 3 obwody leśne (nr 141, 146, 123)   i 10 polnych.

 

Obwody te dzierżawione są przez 9 kół łowieckich (2 koła dzierżawią po 2 obwody):
· KŁ „Wieniec", obwód nr 135, 137,
· KŁ „Szarak", obwód nr 116, 138,
· KŁ „Ostromecko Zdrój", obwód nr 140,
· KŁ „Krzyżówka", obwód nr 136,
· KŁ „Dąbrowa", obwód nr 117,
· KŁ „Łoza", obwód nr 99,
· KŁ „Zlot", obwód nr  115,
· KŁ „Bażant", obwód nr 100.
· KŁ „Chełmińskie", obwód nr 139 ; 85 ; 86
Wszystkie koła zrzeszone są w Polskim Związku Łowieckim.

 

Gospodarowanie zwierzyną polega między innymi na inwentaryzacji stanów zwierzyny łownej przez komisje inwentaryzacyjne w skład których wchodzą pracownicy Służby Leśnej i przedstawiciele kół łowieckich oraz regulacji jej stanu poprzez odstrzały, głównie osobników słabszych i chorych.
 

 

Myśliwi mają obowiązek zagospodarować łowiska i zwiększać ich zasobność żerową.  Osiągają to poprzez zakładanie poletek łowieckich (na terenie nadleśnictwa 18,5 ha), a w okresie zimowym dokarmianie zwierzyny i odsłanianie jej naturalnych żerowisk podczas znacznych opadów śniegu.

Sadzi się też drzewa i krzewy owocodajne oraz zakłada wodopoje.

Myśliwi mają obowiązek zagospodarować łowiska i zwiększać ich zasobność żerową.
 

 

W Nadleśnictwie Toruń występują zwierzęta łowne takie jak:  jeleń, sarna, dzik, zając, borsuk, lis i jenot oraz ptactwo.
 

  

Planowane średnioroczne pozyskanie:
· Sarna 469 szt.
· Jeleń 56 szt.
· Dzik 632 szt.