Wydawca treści Wydawca treści

Hstoria Nadleśnictwa

Historia Nadleśnictwa

Przed II wojną światową lasy państwowe w obecnych granicach Nadleśnictwa Toruń stanowiły niewielki udział w porównaniu
z lasami miejskimi i prywatnymi (jedno leśnictwo Linje należące do Nadleśnictwa Leśno).

Największe znaczenie, wśród lasów należących do własności prywatnej, miały obejmujące obszar ponad 2300 ha, zagospodarowane w oparciu o plany gospodarcze, lasy majątku Ostromecko stanowiące własność hr. Alwenslebena.
 
Sytuacja zmieniła się po wojnie, gdy przystąpiono do organizowania dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictw oraz przeprowadzono reformę rolną polegającą na przejęciu przez państwo lasów należących do wielkich majątków ziemskich oraz drobnej własności o powierzchni powyżej 25 ha.
 
01.10.1945 roku w skład DLP w Toruniu wchodziło 40 nadleśnictw wraz z Nadleśnictwem Ostromecko i Nadleśnictwem Popioły, na obszarze którego znajdował się fragment lasów należący obecnie do obrębu Olek.

  
/dawna siedziba Nadleśnictwa/

W 1945 roku powstało Nadleśnictwo Ostromecko. W jego skład wchodziły byłe lasy prywatne należące do majątków: Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska, Bolumin, Raciniewo, Cichoradz, Gierkowo, Borek i Skłudzewo - o łącznej powierzchni 4098 ha. Następne 620 ha lasów poniemieckich i powłościańskich, jak również 1021 ha lasów miejskich, przejęto do roku 1949. Dobrym stanem charakteryzowały się byłe lasy państwowe i miejskie oraz majątku Ostromecko, natomiast stan pozostałych lasów, ze względu na duży udział gatunków lekkonasiennych, drzewostany odroślowe oraz  duże powierzchnie płazowin i halizn, był zły.

W 1949 z lasów miasta Torunia i części lasów Nadleśnictwa Popioły (6286 ha) powstało Nadleśnictwo Toruń, a w 1959 nazwę nadleśnictwa zmieniono na Olek.

Dnia 01.01.1973 z połączenia nadleśnictw: Ostromecko, Olek
i części Chełmna powstało Nadleśnictwo Ostromecko (następnie wyłączono niewielki obręb Czarnowo). Zasięg tego nadleśnictwa był bardzo podobny do obecnego Nadleśnictwa Toruń.
 
Dnia 01.01.1976 zlikwidowano Nadleśnictwo Ostromecko. Do Nadleśnictwa Żołędowo włączono obręby Ostromecko i Czarnowo, a do Nadleśnictwa Dobrzejewice obręb Olek.

 
Nadleśnictwo Toruń w obecnych granicach powstało 1 stycznia 1993 roku na mocy Zarządzenia Nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1992 roku.

               

/Obecna siedziba Nadleśnictwa Toruń/