Lista aktualności Lista aktualności

Ciągła wymiana pokoleń w lesie

W lesie jak w życiu przychodzą młode pokolenia odchodzą starsze. I nie mówimy tu o zmianach kadrowych tylko o zmianach w gospodarce leśnej.

Czy ciągła zmiana jest potrzebna? Czy nie moglibyśmy zostawić las samemu sobie? Możemy i tak też się dzieję: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, strefy ochronne, użytki ekologiczne, lasy referencyjne i inne formy ochronny to tam przyroda rządzi się własnymi prawami i ingerencja człowieka jest znikoma.

Tak jak większość z nas w życiu pełni kilka ról; (rodzica, dziecka, przyjaciela), tak też las spełnia różne funkcje m.in. przyrodnicze, społeczne i produkcyjne. Żadna z wyżej wymienionych funkcji lasu nie może grać głównej roli i należy tak racjonalnie gospodarować lasem aby móc pogodzić ww. funkcje.

Wymiana pokoleń pozwala na tą równowagę i między innymi na dostarczenia drewna na rynek. Aby zapewnić trwałość produkcji drewna w lasach gospodarczych musi następować ciągła wymiana pokoleń. Ze względu na konfiguracje terenu trudno jest czasami zauważyć tą wymianę pokoleń. Przy pozyskaniu drewna zawsze pamiętamy o starszym pokoleniu, którego fragment najczęściej pozostawiamy do jego naturalnego rozkładu.

Drewno to materiał który poza dostarczeniem nam ciepła, mebli, pozwala na prace dla ok 50 000 osób dla zakładów usług leśnych oraz kolejnym 300000 osób w przemyśle drzewnym.