Lista aktualności Lista aktualności

TEREN MONITOROWANY

MONITORING BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA TORUŃ

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Toruń prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo Toruń informuje, że: Monitoringiem wizyjnym objęte są  budynki: siedziba Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi przy siedzibie nadleśnictwa.

Nadmieniamy, że dla celów ochrony p-poż.,  w leśnictwie Kamieniec, zaistalowana jest kamera służąca do obserwacji lasów.

Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Toruń,  87-100 Toruń ul. Polna 34/38 , tel. 56 623 30 31; www.torun.torun.lasy.gov.pl.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,

Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.