Wydarzenia Wydarzenia

Wiosna – najwyższy czas sadzić las

Przyszła wiosna, i jak co roku, przystąpiliśmy do prac związanych z odnowieniem lasu.

Odnowienie lasu jest jednym z najważniejszych zadań gospodarki leśnej, ponieważ zapewnia ciągłość istnienia i trwałość lasów.

W tym roku, na terenie Nadleśnictwa Toruń, na powierzchni 129 ha zostaną wykonane nowe nasadzenia różnymi gatunkami drzew i krzewów. Na tą powierzchnię składa  się:

1. Odnowienie zrębów  – sadzenie na powierzchni otwartej.

 2. Odnowienie pod osłoną – sadzenie pod okapem drzewostanu lub na gniazdach otoczonych przez starodrzew.

3  Dolesianie luk w starszych drzewostanach powstałych w wyniku np. pożaru lasu lub wiatrołomów.

  

W naszych lasach sadzimy sosnę, brzozę, dąb, modrzew, buk i olchę - jako gatunki główne oraz lipę, klon i wiąz -  jako gatunki domieszkowe. Dla urozmaicenia i wzbogacenia siedlisk oraz poprawienia warunków bytowania dla leśnej zwierzyny i ptactwa  sadzimy również jarzębinę, różę, kruszynę, bzy i dziczki owocowe. W  tym roku na posadzenie czeka około 1 miliona sadzonek.  Sadzonki do tych nasadzeń zostały wyprodukowane w Szkółce Zespolonej Janowo.

Szkółka leśna, produkując rocznie ponad 2 miliony sadzonek,  gwarantuje samowystarczalność nadleśnictwu, a także zapewnia materiał sadzeniowy na potrzeby właścicieli lasów prywatnych i do zalesień.

Technika sadzenia, mimo wszechobecnej komputeryzacji i  lotów w kosmos, nie zmienia się od lat. Do sadzenia lasu nadal używamy kostura, szpadla i siły ludzkich mięśni.