Wydarzenia Wydarzenia

Szkolenie BHP przy pozyskaniu drewna

W dniach 20 i 21 sierpnia 2015 roku Nadleśnictwo Toruń przeprowadziło szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskaniu drewna, na które zaproszono wszystkich zleceniobiorców pracujących aktualnie w Nadleśnictwie.

Szkolenie miało na celu przypomnienie podstawowych zasad BHP w pozyskaniu drewna oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy w trakcie ścinki, okrzesywania i manipulowania drewna. Oprócz przeprowadzonej pogadanki wystąpiła też część pokazowa. Pozyskano kilkanaście drzew wskazując, jak należy prawidłowo wykonywać czynności w procesie pozyskania.

Leśnictwo z punktu widzenia wypadków śmiertelnych jest dwukrotnie niebezpieczniejszą profesją niż osławione jako niebezpieczne górnictwo (w USA 115 wypadków śmiertelnych przypada na 100 tys. zatrudnionych, zaś w górnictwie około 59 wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych). Nawet w krajach gdzie pozyskiwanie drewna czyli najniebezpieczniejsze prace są wysoko zmechanizowane, mamy duży współczynnik częstotliwości wypadków śmiertelnych, przeliczony na 1 mln m3 pozyskanego surowca: Norwegia (1991- 95) – 0,95; Szwecja – 0,16, Finlandia – 0,11, USA – 0,26; Kolumbia Brytyjska (1991-1995) – 0,28; Niemcy – 1,26; Austria – 1,41 (Wiesława Ł. Nowacka, Tadeusz Moskalik 2013. Negatywne skutki pracy w leśnictwie ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania drewna. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych Forestry Letters.)

Mamy nadzieję, że w wyniku przeprowadzonego szkolenia praca w lesie będzie bezpieczniejsza.