Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Toruń
Nadleśnictwo Toruń
56 62-330-31 do 33
56 62-388-14

87-100 Toruń
Polna 34/38

   NIP 879-018-04-13

   PKO BP SA 69 1020 5011 0000 9802 0197 0383

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
tel. (56) 663-30-41 
   tel.kom. 664-901-473

biuro czynne w godz. 7.00 - 15.00

      sprzedaż drewna: 8.00 - 14.00

Nadleśniczy
Bogusław Kashyna
56 623 30 31, IP: 1224121
Zastępca nadleśniczego
Ryszard Wiesiołek
602-287-156, IP: 1224311
Główny księgowy
Łukasz Strzałkowski
574-197-784, IP: 1224610

INŻYNIEROWIE NADZORU

Obręb Olek
Mateusz Stopiński
Tel.: 606-932-508, IP: 1224212
Obręb Ostromecko
Grzegorz Burzacki
Tel.: (56) 663 30 47, IP: 1224211, tel. kom. 602 585 696

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Szymon Bocian
Specjalista SL ds. handlu drewnem
Tel.: tel. kom. 602 287 535, IP: 1224333
Przemysław Karczewski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 664-047-331
Joanna Pajkert-Lipska
St. specjalista SL ds. zagospodarowania i ochrony lasu
Tel.: (56) 663-30-30, IP: 1224331 tel. kom. 735-191-334
Hubert Grabara
Specjalista SL ds. edukacji, komunikacji, ochrony przyrody i p-poż
Tel.: (56) 663-30-46, IP: 1224334, tel. kom. 666-834-489
Milena Pniewska
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: (56) 663-30-46, IP: 1224332, tel. kom. 604-071-198
Sebastian Chmiel
Starszy referent ds. geomatyki, LMN i ochrony przyrody
Tel.: tel. kom.: +48 668 049 580

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Justyna Staniszewska
Specjalista ds. księgowości i płac
Tel.: (56) 663 30 46, IP: 1224612, tel. kom. 530 779 592
Marlena Rohnka
Specjalista ds. finansów i należności
Tel.: (56) 663 30 45, IP: 1224613, tel. kom. 664-047-328
Marcin Błędowski
Specjalista ds. księgowości i analiz
Tel.: (56) 663 30 32, IP: 1224614, tel. kom. 536 442 889
Marta Kapuścińska
Starsza księgowa
Tel.: tel. kom. 666 833 399

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Hubert Meyer
Sekretarz
Tel.: (56) 663-30-31, IP: 1224671, tel. kom. 504-681-151
Tomasz Lisewski
St. specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych
Tel.: (56) 663-30-31, IP: 1224672, tel. kom. 735-179-290
Julita Szprenglewska
St. referent ds. administracji
Tel.: tel. (56) 663-30-31, IP: 1224674 kom.536-753-312
Małgorzata Cudak
Specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu
Tel.: tel. (56) 623-30-31 do 33, IP: 1224100, tel. kom. 660-760-262
Natalia Jaskulska
Referent ds. administracji
Tel.: tel. (56) 663-30-31, IP: 1224674 kom. 574-948-672
Piotr Sobieszek
Referent ds. administracji
Tel.: tel. (56) 663-30-31, IP: 1224673, tel. kom. 606-931-999

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Jarosław Mochalski
St. strażnik leśny p.o. Komendanta
Tel.: tel. (56) 663-30-48, IP:1224221, tel. kom. 606-496-441
Robert Człapa
Strażnik leśny
Tel.: tel. (56) 663-30-48; tel. kom. 735-245-391