Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Toruń
Nadleśnictwo Toruń
56 62-330-31 do 33
56 62-388-14

87-100 Toruń
Polna 34/38

   NIP 879-018-04-13

   PKO BP SA 69 1020 5011 0000 9802 0197 0383

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
tel. (56) 663-30-41 
   tel.kom. 664-901-473

biuro czynne w godz. 7.00 - 15.00

 kasa czynna w godz. 8.00 - 14.00

      sprzedaż drewna: 8.00 - 14.00

Nadleśniczy
Bogusław Kashyna
56 623 30 31
Zastępca nadleśniczego
Ryszard Wiesiołek
602-287-156
Główny księgowy
Ewa Strzałkowska
664-047-328

INŻYNIEROWIE NADZORU

Obręb Olek p.307
Barbara Wilmanowicz
Tel.: (56)663 30 47; tel. kom. 606 932 508
Obręb Ostromecko
Grzegorz Burzacki
Tel.: (56) 663 30 47; tel. kom. 602 585 696

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Ryszard Kukliński p.306
St. specjalista ds. zagospodarowania i ochrony lasu
Tel.: (56) 663-30-46; tel. kom. 698-657-124
Weronika Spisak p.306
Specjalista ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 668-049-580
Joanna Pajkert-Lipska p.305
St. specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: (56) 663-30-30; tel. kom. 735-191-334
Szymon Bocian p.305
Specjalista SL ds. handlu drewnem
Tel.: (56) 663-30-30; tel. kom. 514-417-368, 602-287-535
Janina Kaczor p. 306
Specjalista ds. ochrony przyrody i p-poż
Tel.: (56) 663-30-46

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Magdalena Olszewska
Księgowa
Tel.: (56) 663 30 34
Justyna Staniszewska
Księgowa
Tel.: (56) 663 30 33
Łukasz Strzałkowski
księgowy
Tel.: (56) 663 30 35

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Hubert Meyer
Sekretarz
Tel.: (56) 663-30-31; tel. kom. 504-681-151
Tomasz Lisewski
Specjalista ds. Zamówień Publicznych i administracji
Tel.: (56) 663-30-31; tel. kom. 735-179-290
Zbigniew Bujak
Specjalista ds. bhp i adm. SILP
Tel.: (56) 663-30-45; tel. kom. 664-047-331
Małgorzata Cudak p. 204-sekretariat
Specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu
Tel.: tel. (56) 623-30-31 do 33; tel. kom. 660-760-262
Kazimierz Pietras
Kierowca ciągnika
Tel.: 664-087-061

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Andrzej Prostojanek p.106
St. strażnik leśny
Tel.: (56) 663-30-48; tel. kom. 606-932-069
Edward Kołtun p. 106
Strażnik leśny
Tel.: tel. (56) 663-30-48; tel. kom. 606-496-441