Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Toruń
Nadleśnictwo Toruń
56 62-330-31 do 33
56 62-388-14

87-100 Toruń
Polna 34/38

   NIP 879-018-04-13

   PKO BP SA 69 1020 5011 0000 9802 0197 0383

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
tel. (56) 663-30-41 
   tel.kom. 664-901-473

biuro czynne w godz. 7.00 - 15.00

      sprzedaż drewna: 8.00 - 14.00

Nadleśniczy
Bogusław Kashyna
56 623 30 31
Zastępca nadleśniczego
Ryszard Wiesiołek
602-287-156
Główny księgowy
Łukasz Strzałkowski
574-197-784

INŻYNIEROWIE NADZORU

Obręb Olek
Mateusz Stopiński
Tel.: 606-932-508
Obręb Ostromecko
Grzegorz Burzacki
Tel.: (56) 663 30 47; tel. kom. 602 585 696

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Szymon Bocian
Specjalista SL ds. handlu drewnem
Tel.: tel. kom. 602 287 535
Weronika Spisak
Specjalista ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 668-049-580
Joanna Pajkert-Lipska
St. specjalista SL ds. zagospodarowania i ochrony lasu
Tel.: (56) 663-30-30; tel. kom. 735-191-334
Aneta Rutkowska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 666 833 399
Hubert Grabara
Specjalista SL ds. edukacji, komunikacji, ochrony przyrody i p-poż
Tel.: (56) 663-30-46; tel. kom. 666-834-489
Milena Hnat
Specjalista SL ds. urządzania lasu
Tel.: (56) 663-30-46; tel. kom. 604-071-198

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Justyna Staniszewska
Księgowa
Tel.: (56) 663 30 46; tel. kom. 664-047-328
Marlena Rohnka
Księgowa
Tel.: (56) 663 30 45; tel. kom. 664-047-328
Marcin Błędowski
Księgowy
Tel.: (56) 663 30 32; tel. kom. 664-047-328

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Hubert Meyer
Sekretarz
Tel.: (56) 663-30-31; tel. kom. 504-681-151
Tomasz Lisewski
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: (56) 663-30-31; tel. kom. 735-179-290
Małgorzata Cudak
Specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu
Tel.: tel. (56) 623-30-31 do 33; tel. kom. 660-760-262
Natalia Jaskulska
Referent ds. administracji
Tel.: tel. (56) 663-30-31
Jan Chlewicki
Referent ds. administracji
Tel.: tel. (56) 663-30-31; tel. kom. 606-931-999
Kazimierz Pietras
Kierowca ciągnika
Tel.: 664-087-061

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Jarosław Mochalski
St. strażnik leśny p.o. Komendanta
Tel.: tel. (56) 663-30-48; tel. kom. 606-496-441
Robert Człapa
Strażnik leśny
Tel.: tel. (56) 663-30-48; tel. kom. 735-245-391