Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hodowla lasu

Hodowla lasu

 

     Głównym jej celem w lasach gospodarczych jest zachowanie poprzez odnawianie ( ponowne sadzenie lasu na powierzchni wyciętego drzewostanu) i wzbogacanie istniejących lasów (

przebudowa składu gatunkowego – zwiekszanie liczby sadzonych gatunków zgodnych z siedliskiem)  oraz kształtowanie  nowych drzewostanów (poprzez zabiegi pielęgnacyjne, m.in. trzebieże – usuwanie drzew jakościowo gorszych, chorych, niepożądanych ) z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych zachodzących w środowisku. Do zadań hodowli lasu należy:

  • Zbiór i przechowywanie nasion drzew
  • Produkcja szkółkarska (sadzonki drzew)
  • Zakładanie ( odnawianie ), zalesianie ( sadzenie lasu na najsłabszych gruntach rolnych, nieleśnych zdegradowanych, poprzemysłowych ) pielęgnacja i ochrona drzewostanów

Nasiennictwo jest bardzo ważną dziedziną leśnictwa. To dzięki niemu co roku zbierane są, a później wysiewane lub sadzone ogromne połacie nowych drzewostanów. W latach 2023 – 2032 w Nadleśnictwie odnowione i zalesione zostanie 1376,21 ha lasu.

 Następnym etapem wykorzystania zebranych nasion jest  produkcja sadzonek w szkółce leśnej. Jest to miejsce, gdzie  produkowane są sadzonki drzew i krzewów wykorzystywane  później w odnowieniach i zalesieniach lasu.

 W Nadleśnictwie Toruń produkcją materiału sadzeniowego  zajmuje się Szkółka Zespolona Janowo ( tel.  052-381-63-85; Janowo, 86-070 Dąbrowa Chełmińska) o  powierzchni produkcyjnej 9,85 ha.

 Po zasadzeniu drzew i krzewów, w czasie ich rozwoju  wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne.

 Ich celem jest m.in. regulowanie zagęszczenia,  kształtowanie klimatu wnętrza lasu, zwiększaniu    różnorodności biologicznej w dolnych warstwach lasu oraz  utrzymywanie dobrego jego stanu zdrowotnego.

 Zabiegi te zaczynają się od czasu po posadzeniu uprawy i  trwają aż do wycięcia drzewa lub natrualnej jego śmierci.

 Hodowla lasu jest bardzo skomplikowaną i jednocześnie   ogromnie ważą dziedziną leśnictwa. To dzięki niej leśnicy  wykorzystując zdbytą w szkołach i ugruntowaną w praktyce  wiedzę oraz umiejętności, zapewniają nieprzerwaną ciągłość  trwania lasów, dbając o wypełnianie wszystkich jego funkcji  oraz tworząc najodpowiedniejsze warunki rozwoju drzew i  krzewów w lesie.