Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hodowla lasu

Hodowla lasu

 

     Głównym jej celem w lasach gospodarczych jest zachowanie poprzez odnawianie ( ponowne sadzenie lasu na powierzchni wyciętego drzewostanu) i wzbogacanie istniejących lasów ( przebudowa składu gatunkowego – zwiekszanie liczby sadzonych gatunków zgodnych z siedliskiem )  oraz kształtowanie  nowych drzewostanów (poprzez zabiegi pielęgnacyjne, m.in. trzebieże – usuwanie drzew jakościowo gorszych, chorych, niepożądanych ) z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych zachodzących w środowisku. Do zadań hodowli lasu należy:

 

  • Zbiór i przechowywanie nasion drzew
  • Produkcja szkółkarska (sadzonki drzew)
  • Zakładanie ( odnawianie ), zalesianie ( sadzenie lasu na najsłabszych gruntach rolnych, nieleśnych zdegradowanych, poprzemysłowych ) pielęgnacja i ochrona drzewostanów

 

Nasiennictwo jest bardzo ważną dziedziną leśnictwa. To dzięki niemu co roku zbierane są, a później wysiewane lub sadzone ogromne połacie nowych drzewostanów. W latach 2013 – 2022 w Nadleśnictwie odnowione i zalesione zostanie 1470,14 ha lasu.

 

Następnym etapem wykorzystania zebranych nasion jest produkcja sadzonek w szkółce leśnej. Jest to miejsce, gdzie produkowane są sadzonki drzew i krzewów wykorzystywane później w odnowieniach i zalesieniach lasu.

W Nadleśnictwie Toruń produkcją materiału sadzeniowego zajmuje się Szkółka Zespolona Janowo ( tel. 052-381-63-85; Janowo, 86-070 Dąbrowa Chełmińska) o powierzchni produkcyjnej 6,66 ha.

 

Po zasadzeniu drzew i krzewów, w czasie ich rozwoju wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne.

Ich celem jest m.in. regulowanie zagęszczenia, kształtowanie klimatu wnętrza lasu, zwiększaniu różnorodności biologicznej w dolnych warstwach lasu oraz utrzymywanie dobrego jego stanu zdrowotnego.

Zabiegi te zaczynają się od czasu po posadzeniu uprawy i trwają aż do wycięcia drzewa lub natrualnej jego śmierci.

Hodowla lasu jest bardzo skomplikowaną i jednocześnie ogromnie ważą dziedziną leśnictwa. To dzięki niej leśnicy wykorzystując zdbytą w szkołach i ugruntowaną w praktyce wiedzę oraz umiejętności, zapewniają nieprzerwaną ciągłość trwania lasów, dbając o wypełnianie wszystkich jego funkcji oraz tworząc najodpowiedniejsze warunki rozwoju drzew i krzewów w lesie.