Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga: Konsultacje społeczne

Do 24 lipca 2020 r. w Nadleśnictwie Toruń trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, trwa procedura konsultacji społecznych dotycząca wyznaczania (aktualizacji) na podstawie kryteriów Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce następujących obszarów:

  1. Ekosystemów referencyjnych - kryterium: „6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie”.
  2. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - kryterium: „9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”.

Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCFV będą trwały do 24 lipca 2020 r. 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych lub HCVF zapraszamy do konsultacji.