Lista aktualności Lista aktualności

Krajowa Konferencja Naukowa

W Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Radocyna w Czarnem odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa organizowana przez Nadleśnictwo Gorlice dedykowana zagadnieniom dotyczącym infrastruktury drogowej w lasach. Za-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń Ryszard Wiesiołek, uczestniczący w spotkaniu, zaprezentował wykład na temat zebranych doświadczeń w projektowaniu infrastruktury drogowej w granicach dużych miast na gruntach leśnych Nadleśnictwa Toruń.  Szkolenie obejmowało również sesje terenową dotyczącą zagadnień związanych z zastosowaniem wodospustów z belek i kantówek drewnianych wzmocnionych wkładką metalową, stalowych jak i winylowych z tworzywa sztucznego. Ponadto zaprezentowane zostały obiekty infrastruktury drogowej w postaci przepustów drogowych jak i bród leśnych. W części studyjnej uczestnicy mogli obejrzeć przebieg procesów inwestycyjnych budowy dróg leśnych, zastosowanie alternatywnych rozwiązań utwardzeń konstrukcji nawierzchni dróg oraz różnych technik ich odwadniania. Uczestnicy poznali również kwestie dotyczące metod inwentaryzacji infrastruktury drogowej przy możliwości wykorzystania dronów. Prezentowane założenia były na bieżąco poddawane dyskusji i ocenie przez uczestników spotkania.

Istotnym elementem konferencji było przybliżenie kwestii związanych z gospodarką leśną i utrzymaniem właściwego stanu technicznego dróg leśnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.