Lista aktualności Lista aktualności

Kontrola zbiorników wodnych

W dniu 9.06.2021r Straż Leśna wspólnie z Zespołem Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Toruniu dokonała przeglądu zbiorników wodnych  w Leśnictwie Łysomice w rejonie Papowa i Lulkowa.

Działania powadzono przy użyciu pontonu Ogniwa Wodnego KMP. Penetracja dna przy użyciu kotwicy nie ujawniła narzędzi kłusowniczych w postaci siatek. Mając do dyspozycji ponton przeprowadzono akcje zbiórki śmieci pływających w wodzie oraz uprzątnięto tereny przylegające do zbiorników.

Dzięki współpracy z KMP Toruń oraz Posterunkiem Zławieś Wielka tereny wodne znajdujące się w zarządzie nadleśnictwa objęte są częstymi patrolami pod kątem szkodnictwa leśnego na których obowiązuje zakaz połowu ryb.